Márciusi lakásbiztosítási kampány

Nyakunkon a tavasz ami legtöbb eseteben nagytakarítással jár. Ideje rendet tenni és leporólni évekkel ezelött kötött lakásbiztosítását. Az idei évtől márciusban lehetősége van váltania akkor is, ha a rendes évfordulós felmondási időszaka másik időpontra esik. A határozatlan időre kötött lakásbiztosítások esetében az ügyfelek minden év márciusában (03.01 – 03.31) költségmentesen élhetnek egy további felmondási lehetőséggel a biztosítási évfordulón kívül. 

Fogyasztóbarát lakásbiztosítás díjszámítás, szerződéskötés

Ezt a menüpontot ajánljuk amennyiben:

  • Ön természtes személy (fogyasztó) 
  • Ingatlana állandó jeleggel lakott
  • Átlátható, de még is teljeskörű védelmet szeretne
  • Papírmentes  kommunikációt részesíti előnyben

 

Lakábiztosítás díjszámítás, szerződéskötés

Ezt a menüpontot válassz ha:

  • Ön természtes személy, vagy jogi személy (cég)
  • Állandóan lakott vagy nem állandóan lakott az ingatlan
  • Összeállított csomagos terméket részesíti előnyben 
  • Inkább a hagyományos kommunikáció híve 
  • Rendszerünk ebben a menüpontban is kiszámolja az MFO biztosításokat a többi lakásbiztosítási termékkel együtt, amennyiben a szerződő magánszemély 

Márciusi lakásbiztosítási átkötési lehetőség, kérdések, válaszok.

Felmondhatja/átkötheti-e az is lakásbiztosítását, aki február 15-ig nem kapta meg az értesítést a felmondási lehetőségről a biztosítójától?

Igen. A biztosító minden év február 15. napjáig köteles tájékoztatni a szerződő felet, hogy a biztosítási évfordulón túl minden év márciusában költségmentesen egy további felmondási lehetőséggel élhet. A tájékoztatás elmaradása ugyanakkor nem jár jogvesztéssel, a szerződő fél annak hiányában is jogosult lakásbiztosítását felmondani.

Meddig és milyen módon mondható fel az eddigi lakásbiztosítás?

A felmondásnak legkésőbb március 31-ig meg kell érkeznie a biztosítóhoz. A felmondást (a felmondani szándékozott biztosítási szerződés esetleges kedvezőbb alakisági formát lehetővé tevő rendelkezése hiányában) írásban szükséges megtenni, megadva a szerződő nevét, a biztosított ingatlan címét és a biztosítás kötvényszámát, egyértelműen jelezve a szerződő szándékát.

Milyen esetekben NEM fogadja el a felmondást a biztosító?

Amennyiben a felmondás március 1-jét megelőzően, vagy április 2-át követően érkezik be a biztosítóhoz. A felmondásnak igazodnia kell a felmondandó szerződésben rögzített alakisági szabályokhoz, így nagy valószínűséggel csak írásban megtett módon lesz érvényes, és a biztosítási törvény által meghatározott rendes felmondási szabályok szerint 30 napos felmondási időt kell tartalmaznia. Így nem lesz érvényes, ha a felmondás például 15 napra szól.

A díjhátralék léte viszont nem akadálya a szerződés felmondásának, ugyanakkor ilyen esetben a biztosítónak a felmondásos megszűnés időpontjáig bírósági úton is kikényszeríthető követelése marad a kockázatvállalásával érintett időszakra eső díjra/díjrészletre. Ezért az tekinthető helyes ügyfélmagatartásnak, ha az ügyfél a felmondott szerződésén, annak felmondásos megszűnéséig a biztosítónak járó díjrészt a felmondást követően mihamarabb megfizeti a korábbi biztosítója részére.

Hány napos határidővel mondható fel az eddigi lakásbiztosítás, és ennek kapcsán meddig kell rá fizetni a díjat?

A felmondási idő 30 nap, tehát ha valaki például március 15-én mondja fel a szerződését, akkor április 14-éig érvényes a biztosítási védelem számára. A szerződés felmondása esetén a szerződött ügyfélnek a felmondási idő végéig ki kell fizetnie a díjat. Fontos, hogy a 30 napos felmondási idő végéig  kösse meg új lakásbiztosítását, különben nem védi szerződés ingatlanát/ingóságait.

Lecserélheti-e márciusban az is a lakásbiztosítási szerződését, aki nem régen, például csak idén januárban kötötte meg azt (először vagy évfordulója lejártával biztosítóváltás kapcsán)?

Igen. Határozatlan idejű lakásbiztosítás esetén a szerződő fél jogosult a biztosítási évfordulón túl, minden év márciusában költségmentesen, indoklás nélkül egy további felmondási lehetőséggel élni.

Mi történik akkor, ha a lakásbiztosítását átkötni akaró szerződött?

a) …jelzáloghitellel rendelkezik vagy CSOK-ot vett fel és ezáltal hitelbiztosítéki záradék van a biztosítási szerződésen?

A lakásbiztosítási szerződés abban az esetben is újraköthető, ha hitelbiztosítéki záradékkal terhelt, ugyanakkor a meglévő hitel adatait az új biztosítási szerződésre is fel kell vezetni és a dokumentumokat be kell mutatni a bank részére, ellenkező esetben a hitelintézet felmondhatja a kölcsönszerződést. Fontos továbbá, hogy a biztosítási fedezet folytonos legyen, vagyis a felmondott és az új biztosítási szerződés között ne legyen olyan időszak, amikor a biztosított nem rendelkezik lakásbiztosítással.

b) …meglevő szerződésére hűségidőt vállalt?

Ha a szerződő díjkedvezményért cserébe hűségidőt vállalt és a szerződést idő előtt felmondja, a biztosít a hűségkedvezmény (tartamengedmény) teljes összegét visszakövetelheti.

c) …számára fontos élet-, baleset, és/vagy egészségbiztosítási kiegészítő van a lakásbiztosításán?

Tekintettel arra, hogy a kiegészítő biztosítás feltételezi az alapbiztosítás meglétét, annak felmondása esetén a kiegészítő biztosítások is megszűnnek.

d) …több más biztosítási szerződéssel is rendelkezik annál a biztosítónál, ahol a lakásbiztosítása van?

Ha a biztosító több szerződés kötése esetén kedvezményt kínált a lakásbiztosítás vagy például a kötelező gépjármű felelősségbiztosításának árából, és a szerződő lakásbiztosítását felmondja, a kedvezményt elveszítheti és emelkedhet a többi biztosítás díja is a releváns szerződési feltételektől függően.

e) …jelenlegi lakásbiztosítása olyan kiegészítőt tartalmaz, amely csak bizonyos korig köthető meg (de a kor betöltésével nem szűnne meg az adott kor betöltése előtt megkötött ezen kiegészítő)?

A lakásbiztosítás felmondásával a szerződő ettől a kiegészítő biztosítástól is elesik, hacsak nem talál a piacon olyan lakásbiztosítást, amely esetében az érintett kiegészítő biztosítással fedezett kockázati kör életkori limit nélkül/magasabb életkori limittel is megköthető.

Ha egy szerződött ügyfél már kifizette az éves díjat és mégis cseréli (újraköti) a lakásbiztosítását, akkor kap-e időarányos visszatérítést az összegből?

Igen. A biztosítót addig a napig járó biztosítási díj illeti meg, amíg a kockázatviselése tart. Amennyiben a szerződő az időarányos díjnál többet fizetett be, a díjtöbbletet a biztosító köteles visszatéríteni.

Felmondható/átköthető-e akkor is a lakásbiztosítás, ha azt a társasház biztosításával együtt kötötték?

A társasházi biztosítás elsősorban a közös tulajdonú épületrészek védelmére szolgál, védelem ugyanakkor kiterjeszthető a külön tulajdonú albetétekre is, vagyis a lakók saját lakásaira. Társasházi biztostás felmondásáról a lakógyűlés közösen jogosult dönteni.

A társasházi biztosítás és a lakók egyéni lakásbiztosításainak szolgáltatásai ugyanakkor eltérhetnek egymástól, így ajánlott a lakóknak saját lakásbiztosítást is kötniük. A társasházi biztosítással együtt – ugyanazon biztosítónál - kötött lakásbiztosítás kockázati lefedettség tekintetében adott esetben pontos „kiegészítője” lehet a társasház biztosításának. Amennyiben a társasház lakója rendelkezik ilyen saját lakásbiztosítással, ez esetben is élhet az évfordulón kívüli felmondási lehetőséggel, azonban előtte érdemes lehet ellenőrizni, hogy az együttkötés járt-e valamilyen társasházi biztosítási díjkedvezménnyel, illetve, hogy az új biztosítás mennyire illeszkedik a társasház biztosításához.

Amennyiben a szerződő ügyfélnek bírósági pere (vagy a Pénzügyi Békéltető Testületnél zajló eljárása) van folyamatban az előző biztosítóval, felmondhatja-e a szerződést és köthet-e újat?

A szerződésből eredő jogvita elbírálásához nem szükséges, hogy a szerződés a jövőre nézve hatályban maradjon, azaz a szerződés ebben az esetben is felmondható márciusban.

Miért érdemes Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosításra (MFO) átkötni valakinek eddigi egyéb piaci lakásbiztosítását?

Az MFO lakásbiztosítások keretrendszerét az MNB szabta meg. Ezen termékek 15 féle elemi csapás – pl. tűz, villám, viharkár –, illetve 5 további gyakori, a háztartásokat tipikusan érintő káreseményeket biztosítanak úgy, hogy károk konkrét tartalmát egységesen az MNB rögzítette (vagyis az nem térhet el biztosítónként).

Az MFO-k kárkifizetése a befizetett díjakhoz képest magasabb arányú, miközben díjuk átlagosan kb. 10 százalékkal kedvezőbb az egyéb piaci termékeknél. Nincs önrészük, a velük kapcsolatos ügyek – így a kárrendezés – digitálisan intézhetők, a biztosító által megszabható kizárások szűkebbek, a kárkifizetés pedig gyorsított módon történik.

Ha a meglévő lakásbiztosítást a szerződő ügyfél Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosításra (MFO) szeretné váltani, azt is csak márciusban és szerződési évfordulókor teheti meg?

Közös megegyezéssel a meglévő lakásbiztosítás elviekben bármikor megszüntethető. Annak viszont, hogy a biztosító hozzájárul a szerződés megszüntetéséhez, nyilvánvalóan jóval nagyobb az esélye, ha az ügyfél ugyanannál a biztosítónál köti meg – egyidejűleg – az MFO-t.

Lakásbiztosítási segítség

Amennyiben nem tud eligazodni, online lakásbiztosítási rendszerünkön, mivel nehéz egy ilyen mdozatot összehasonlítani, kérem kattintosn az erre az ikonra, és egy egyszerűsített adatlap kitöltésével segítünk Önnek kiszámolni lakásbiztosításának díját.

Lakásbiztosítás

Lakása megvásárlásában, háza, nyaralója felépítésében gyakran több évtized munkája fekszik. Egy természeti katasztrófa, betörés, lakástűz, vagy csőtörés sokszor egy élet munkáját teheti semmisé.
Egy lakásbiztosítás ha nem is képes megvédeni otthonát a nem várt problémáktól, de a lehetséges károk előfordulásakor segítséget nyújt, Önnek és családjának.

Egy jó lakás biztosítás fedezetet nyújt a tűz, elemi károk, katasztrófa károk, vezetékes víz károk, üvegtörés, betöréses lopás károk, magánemberi felelősségbiztosítási károk esetén.

Oldalunk segítségével 9 biztosító 12 terméke segít megtalálni Önnek az optimális lakásbiztosítási variációt.

Hírlevél feliratkozás

Az AXON Biztosítási Alkusz Kft.-t 2004-ben alapítottuk pénzügyi közvetítői, hitelközvetítői, biztosítás közvetítői, kockázatértékelési tevékenységre. A cég történetében mérföldkő volt 2008 tavasza, mikor tisztán biztosítás alkuszi tevékenységre változtattuk fő tevékenységünket. Alapító tagjaink, több évtizedes vezetői gyakorlattal és a munkatársaink több évtizedes biztosítói múlttal rendelkeznek.

1162, Budapest, Csömöri út 238

(+36-1) 363-0886

info@axon.hu

H-Cs: 9-16 | P: 9-14 | Sz-V: Zárva

A böngészőjében cookie-kat (adatfájlokat) tárolunk a felhasználói élmény javítása érdekében. További információk
Kosár tartalma
Ingyenes kiszállítás
Ingyenes kiszállítás
Tovább a kosárhoz