Axon Biztosítási Alkusz Kft. panaszkezelési szabályzata

Tisztelt Ügyfelünk!


Társaságunk folyamatosan dolgozik azon, hogy elégedett legyen szolgáltatásainkkal, igyekszünk minden segítséget megadni Önnek biztosítással kapcsolatos ügyeinek intézéséhez.

Amennyiben minden igyekezetünk ellenére tevékenységünkkel nem elégedett, panaszt kíván tenni, az alábbiak szerint tudja ezt megtenni.

Az Axon Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Axon Alkusz Kft.) a tevékenységére, magatartására, vagy mulasztására vonatkozó panaszok hatékony, átlátható és gyors kezelésének eljárásáról, a panaszügyintézés módjáról, a panasznyilvántartás vezetésének szabályairól ügyfelei számára az alábbi rendelkezések szerint jár el:

 • a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) szabályai
 •   a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról szóló 28/2014. (VII. 23.) MNB  rendelet szabályai szerint, továbbá
 •   a pénzügyi szervezetek panaszkezelési eljárásáról szóló 13/2015. (X. 16.) számú MNB ajánlásban foglaltak figyelembe vételével az alábbi panaszkezelési szabályzatot állapítja meg (továbbiakban: Szabályzat), illetve
 • 2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási törvényekről (Bit.)

 

I . A panasz bejelentésének módjai


Az Axon Alkusz Kft. biztosítja, hogy az ügyfél Panaszát szóban személyesen ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben vagy telefonon), vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) az alábbiak szerint közölhesse:

1. Szóbeli panasz esetén:

a.) Személyesen az Axon Alkusz Kft. 1162 Budapest, Csömöri út 238. szám alatti földszint utcafronti irodájában, ami egyben fióktelephelye is:

 • Hétfő – Csütörtök:     09 :00 – 16:00 óráig és
 • Péntek:                    09:00  – 12:00 óráig.

 b.) Telefonon munkanapokon a (061) 363 0886 -os telefonszámon az alábbi hívásfogadási időpontokban:

 • Hétfő – Kedd:            09 :00 – 17:00 óráig,
 • Szerda:                     09:00 – 20:00 óráig,
 • Csütörtök:                 09:00 – 17:00 óráig,
 • Péntek:                     09:00  – 12:00 óráig.

2. Írásbeli panasz esetén: 

a.)  postai úton: 1162 Budapest, Csömöri út 238. 

b.) Telefaxon: (061) 363-6000

c.) elektronikus úton: panasz{kukac}axon.hu

Az ügyfél eljárhat meghatalmazott útján, a meghatalmazásnak a polgári perrendtartásról szóló 1952.évi III. törvényben foglalt követelményeknek kell eleget tenni.

A meghatalmazást az

alábbi linken tudja letölteni. >>>

 

II. A panasz kivizsgálása


1. Szóbeli panasz esetén:

Személyesen közölt szóbeli panasz esetén az Axon Alkusz Kft. vezető munkatársa azonnal megkezdi a vizsgálatot és lehetőség szerint orvosolja is azt.

Telefonon közölt szóbeli panasz esetén biztosítjuk az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést szabályzatunk az I/1 b. pontja szerint  Ebben az esetben is felhívjuk az ügyfél figyelmét, hogy panaszáról hangfelvétel készül és a rögzített hangfelvételt egy évig megőrizzük.

Az ügyfél kérésére biztosítjuk a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésére bocsájtjuk az erről készült hitelesített jegyzőkönyv másolatát. Ha az ügyfél a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, társaságunk a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról, ha pedig a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel .A jegyzőkönyv egy másolati példányát a panaszra adott válasszal együtt az ügyfélnek az Axon Alkusz Kft. megküldi. Ebben az estben a panaszra adott indoklással ellátott választ a közlést követő 30 napon belül teljesítjük.

A jegyzőkönyvben az alábbiakat rögzítjük:

 1. az ügyfél neve,
 2. az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe,
 3. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 4. az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás teljeskörűen kivizsgálásra kerüljön,
 5.  a panasszal érintett szerződés száma, ügytől függően ügyfélszám,
 6. az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;
 7. amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a személyesen közölt panasz esetén a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása;
 8. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje.

 

2. Írásbeli panasz esetén:

A panasz benyújtására formanyomtatványon is van lehetőség, mely

az alábbi linken található. >>>

Amennyiben a panasz kivizsgálásához az ügyfélnél rendelkezésre álló további információra, adatra van szükségünk, haladéktalanul felvesszük a kapcsolatot az ügyféllel.

Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontot a panasz közlését követő 30 naptári napon belül kell megküldeni az ügyfélnek. Ebben részletes választ adunk a kifogás teljes körű kivizsgálásának eredményéről, a panasz rendezésére vagy megoldására vonatkozó intézkedésünkről, illetve a panasz elutasítása esetén az elutasítás okáról.

 

III. Axon Alkusz Kft. a panaszkezelés során különösen a következő adatokat kérheti az ügyféltől:


 1. neve
 2. szerződésszám, ügyfélszám;
 3. lakcíme, székhelye, levelezési címe;
 4. telefonszáma;
 5. értesítés módja;
 6. panasszal érintett biztosítási termék vagy szolgáltatás;
 7. panasz leírása, oka;
 8. panaszos igénye;
 9. a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő dokumentumok másolata;
 10. meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás;
 11. a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

A panaszt benyújtó ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni.

 

IV. Panaszkezeléshez fűződő tájékoztatási kötelezettség


A panasz elutasítása esetén vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén panaszával az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat:

Magyar Nemzeti Bank elérhetősége:

Levelezési címe: H-1534 Budapest BKKP Pf. 777,
Telefon: 06-40-203-776, 061 489-9100
E-mail cím: ugyfelszolgalat{kukac}mnb.hu

Elektronikus ügyfélkapu: https://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/panaszokrol/panaszkezeles_menete/elekto_beadv.html

Fogyasztónak minősülő ügyfél a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.

Pénzügyi Békéltető Testület elérhetősége:

Levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf. 172,
Telefon: 061-4899-100,
E-mail: pbt{kukac}mnb.hu
 
A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével,  továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén az ügyfél – a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezése szerint – keresettel fordulhat az illetékes bírsághoz.

Amennyiben a fenti intézményekhez kíván írásbeli panaszt benyújtani, a beadandó fogyasztói kérelmek formanyomtatványainak elektronikus elérhetőségét a két szervezet internetest honlapján,  illetve http://felugyelet.mnb.hu/pbt/bal_menu/letoltheto_dok találja meg. Ha a dokumentumok nyomtatására nincs lehetőség, kérésre, díjmentesen postázzuk.

 

V. A panasz nyilvántartása


A panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezetünk. A nyilvántartás tartalmazza:

 1. a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését;
 2. a panasz benyújtásának időpontját;
 3. a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát;
 4. az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését;
 5. a panasz megválaszolásának időpontját.

A panaszt és az arra adott választ az Axon Alkusz Kft. három évig megőrzi.

Frissítve: Budapest, 2016. január 12.

Panaszkezelési szabályzatunkat az alábbi linken tudja letölteni. >>>

 

Preszter Balázs
ügyvezető igazgató

Segíthetünk?

AXON Biztosítási Alkusz Kft.
1162 Budapest, Csömöri út 238.

(06 1) 363-0886

Irodai nyitva tartás 2020.09.21-től:
Hétfő: 09:00 - 16:00
Kedd:   09:00 - 16:00
Szerda:   09:00 - 16:00
Csütörtök:  09:00 - 16:00
Péntek:   09:00 - 13:00

Telefonszámunk a nyitvatartási időn túl 17:00-ig hívható, pénteken 14:30-ig.

Hírlevél feliratkozás

Az AXON Biztosítási Alkusz Kft.-t 2004-ben alapítottuk pénzügyi közvetítői, hitelközvetítői, biztosítás közvetítői, kockázatértékelési tevékenységre. A cég történetében mérföldkő volt 2008 tavasza, mikor tisztán biztosítás alkuszi tevékenységre változtattuk fő tevékenységünket. Alapító tagjaink, több évtizedes vezetői gyakorlattal és a munkatársaink több évtizedes biztosítói múlttal rendelkeznek.

1162, Budapest, Csömöri út 238

(+36-1) 363-0886

info@axon.hu

H-Cs: 9-16 | P: 9-14 | Sz-V: Zárva

A böngészőjében cookie-kat (adatfájlokat) tárolunk a felhasználói élmény javítása érdekében. További információk
Kosár tartalma
Ingyenes kiszállítás
Ingyenes kiszállítás
Tovább a kosárhoz